Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

07.01.2021

Saeima konceptuāli atbalsta ārpustiesas piedzinēju piesaisti uzturlīdzekļu nemaksātāju lietās un aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles

Ceturtdien, 7. janvārī, Saeima 1. lasījumā konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju izstrādātos grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz īstenot pilotprojektu attiecībā uz uzturlīdzekļu nemaksātājiem par viņu parāda lietas nodošanu ārpustiesas piedziņai un noteikt aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles.

Pilotprojekts par ārpustiesas piedzinēju piesaisti izstrādāts ar mērķi panākt saistību izpildi pirms to nodošanas piespiedu izpildei. Pilotprojekta ietvaros Tieslietu ministrija plāno iepirkuma procedūras rezultātā piesaistīt uzturlīdzekļu parāda atgūšanai ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniedzējus. Ārpustiesas piedziņa no uzturlīdzekļu parādniekiem tiks veikta pirms lēmuma par uzturlīdzekļu izmaksu nodošanas piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Ja tomēr uzturlīdzekļu parādnieks nesadarbosies ar ārpustiesas piedzinēju, lieta tiks nodota jau zvērinātam tiesu izpildītājam. Norādāms, ka kopējais uzturlīdzekļu nemaksātāju parādsaistības pret valsti uz 2021. gada janvāri pārsniedz 403 miljonus euro.

Lai sekmētu bērnu interešu tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu – bērnu nodrošināšana ar uzturlīdzekļiem, ar likumprojektu tiek plānots noteikt papildu jaunu ierobežojumu uzturlīdzekļu parādniekam – aizliegumu spēlēt azartspēļu un izložu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās azartspēles un interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Projekts paredz, ka azartspēļu organizētājam būs pienākums azartspēļu organizēšanas vietā pārliecināties, vai persona nav uzturlīdzekļu parādnieks, liedzot tai atrasties spēļu organizēšanas vietā.

Tieslietu ministrija uzsver, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija turpina ciešu sadarbību ar Valsts policiju, katrā gadījumā izvērtējot, vai nav konstatējama ļaunprātīga izvairīšanās no uztura došanas, un vēršoties Valsts policijā par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku par izvairīšanos no lēmuma izpildes, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem. Vienlaikus Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija lemj arī par tiesību ierobežojumu piemērošanu uzturlīdzekļu parādniekam.

Kopumā uz 2020. gada decembri Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija Valsts policijai ir nosūtījusi 1614 iesniegumus par kriminālprocesa uzsākšanu, kā arī piemērojusi 2888 lēmumus par transportlīdzekļu tiesību izmantošanas aizliegumu un 47 lēmumus par šaujamieroču atļaujas darbības apturēšanu.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 22.01.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks