Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Publikācijas un statistika

Sadaļā ir atrodami Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības publiskie gada pārskati un ikmēneša informācijas apkopojums par būtiskākajiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības rādītājiem - saņemtajiem iesniegumiem par uzturlīdzekļu izmaksu, pieņemtajiem lēmumiem uzturlīdzekļu jautājumos, izmaksātajiem un regresa kārtībā atgūtajiem uzturlīdzekļiem, kā arī vecāku un bērnu skaitu, kuriem tiek izmaksāti uzturlīdzekļi un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā reģistrēto parādnieku skaitu.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks