Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 26.02.2018. sēdes protokols Nr. 3)

Iepirkuma procedūra, kura tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumus

 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra uzturēšana un papildinājumu izstrāde” (Identifikācijas Nr. UGFA 2018/ 1)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

 

N.p.k.

Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Sniedzamā pakalpojuma nosaukums

Summa euro

(bez PVN)

1

SIA “DATORIKA”

  1. Viena mēneša uzturēšanas izmaksas

720.00

  1. Vienas cilvēkdienas izmaksas

400.00

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt vispārīgo vienošanos un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ DATORIKA” iesniegtais piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

 

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 18.12.2017. sēdes protokols Nr. 5)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums „Telpu uzkopšanas pakalpojumi” (Identifikācijas Nr. UGFA 2017/1)

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR)

1.

UAB „Vitaresta” Latvijas filiāle

13590,72

2.

SIA „Impel Serviks”

23348,16

3.

SIA „Clean R”

19763,17

4.

SIA „A un Partneri”

15246,00

5.

SIA „Marivo”

18449,40

6.

SIA „K Property”

11691,07

7.

SIA „Eco Baltia vide”

21431,08

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: SIA “K Property”, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: UAB „Vitaresta” Latvijas filiāle iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir ar zemāko cenu.

 

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 11.01.2017. sēdes protokols Nr. 3)

Iepirkuma procedūra, kura tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumus

 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra papildinājumu izstrāde” (Identifikācijas Nr. UGFA 2016/ 1)

 

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR) bez PVN

1.

SIA „ABC Software”

400.00 par vienu c/d

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt vispārīgo vienošanos un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ABC Software” iesniegtais piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 01.12.2015. sēdes protokols Nr. 4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Telpu uzkopšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. UGFA 2015/4)

 

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR)

1.

UAB „Vitaresta”

3756.00

2.

SIA „Dreimanis un partneri”

4380.00

3.

SIA „Tīrības centrs”

3437.28

4.

SIA „LogicPark”

4200.00

5.

SIA „BPS”

3660.96

6.

SIA „Info Serviss”

4096.80

7.

SIA „BCS”

3612.36

8.

SIA „Janson Services”

3507.60

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Tīrības centrs” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 30.10.2015. sēdes protokols Nr. 4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. UGFA 2015/3)

 

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR)

1.

AAS „Baltijas Apdrošināšanas nams”

10 244.64

2.

AAS „BTA Baltic Insurance Company”

8 880.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AAS „BTA Baltic Insurance Company” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais, jo ir ieguvis visaugstāko vidējo komisijas locekļu kopējo novērtējumu.

 

LĒMUMS

 

(Iepirkuma komisijas 30.10.2015. sēdes protokols Nr. 3)

Iepirkuma procedūra, kura tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumus

“Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra papildinājumu izstrāde” (Identifikācijas Nr. UGFA 2015/2)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR) bez PVN

1.

SIA „ABC Software”

360.00 par vienu c/d, kopējā līgumcena 41 999.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt vispārīgo vienošanos un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ABC Software” iesniegtais piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 09.04.2015. sēdes protokols Nr. 4)

Iepirkuma procedūra, kura tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumus

“Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra uzlabojumu veikšana”. (Identifikācijas Nr. UGFA 2015/1)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR) bez PVN

1.

SIA „ABC Software”

28 875.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ABC Software” iesniegtais piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 04.12.2014. sēdes protokols Nr. 4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Servera piegāde”

(Identifikācijas Nr. UGFA 2014/3)

 

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR)

1.

SIA „IPRO”

7 291.04

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „IPRO” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir ar zemāko cenu.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 30.09.2014. sēdes protokols Nr. 3)

Iepirkuma procedūra, kura tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumus

“Datu apmaiņas risinājuma izveide starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru un Valsts ieņēmumu dienestu izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotājā izmitinātu Valsts ieņēmumu dienesta integrācijas servisu”. (Identifikācijas Nr. UGFA 2014/2)

1.Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR) bez PVN

1.

SIA „ABC Software”

9 450.00

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ABC Software” iesniegtais piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

 

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 17.09.2014. sēdes protokols Nr. 4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr. UGFA 2014/1)

 

1.Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Pretendents

Līgumcena (EUR)

1.

SIA „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”

5 160.00

2.

SIA „BTA Insurance Company”

5 102.88

 

2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesls: nav

3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „BTA Insurance Company” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais, jo ir ieguvis visaugstāko vidējo komisijas locekļu kopējo novērtējumu.

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 17.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks