Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Noslēgto līgumu uzskaite

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas

termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

             

Par telpu nomu

 

 

 

SIA “Vestabalt”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2018. – 31.12.2022.

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

UGFA 2017/1

 

 

Vitaresta UAB Latvijas filiāle

11232.00

01.01.2018. – 31.12.2020.

Par pasta pakalpojumiem

 

 

 

VAS “Latvijas Pasts”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2018. – 31.12.2018.

Par datu apmaiņu, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju

     

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru

     

AS “CREFO Birojs”

 

Uz nenoteiktu laiku

Par informācijas apmaiņu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju

     

Izglītības un zinātnes ministrija

 

Uz nenoteiktu laiku

Par telpu nomu

     

SIA “Vestabalt”

mēneša maksa 1474.20 EUR

16.05.2017.-31.12.2017

Par tulkošanas darbu veikšanu

     

SIA “Inlex”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

08.05.2017.-31.12.2017.

Par informācijas sniegšanu

     

VAS “Ceļu satiksmes un drošības direkcija”

 

30.03.2017.-01.03.2022.

Par informācijas publicēšanu

     

SIA “Media 360”

163.00

04.03.2017.-03.03.2018.

Par biroja tehnikas apkopes nodrošināšanu

     

SIA “TBT grupa”

224.00

01.03.2017.-31.12.2017.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra papildinājumu izstrāde

UGFA 2016/1

   

SIA “ABC software”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

08.02.2017. – 07.02.2020.

Par ziņu aģentūras pakalpojumu sniegšanu

     

SIA “Leta”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā iekļauto datu monitoringa sistēmas uzturēšanu

     

SIA “Lursoft”

90.00 EUR

01.01.2017. – 31.12.2017.

Par Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā iekļauto datu monitoringa sistēmas uzturēšanu

     

SIA “Lursoft”

90.00 EUR

01.01.2017. – 31.12.2017.

Par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā iekļauto datu monitoringa sistēmas uzturēšanu

     

SIA “Lursoft”

90.00 EUR

01.01.2017. – 31.12.2017.

Par Nodokļu informācijas sistēmā iekļauto datu monitoringa sistēmas uzturēšanu

     

SIA “Lursoft”

90.00 EUR

01.01.2017. – 31.12.2017.

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

     

SIA “Tīrības centrs”

3437.28 EUR

01.01.2017. – 31.12.2017.

Par pasta pakalpojumiem

     

VAS “Latvijas Pasts”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2017. – 31.12.2017.

Par kondicionieru apkopes un remonta veikšanu

     

SIA “Commodus”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

02.05.2016. – 31.12.2017.

Balss tīkla izveidošana, uzturēšana un izmaiņu realizācija

     

SIA “Lattelecom”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Korporatīvā datu pārraides tīkla izveidošana, uzturēšana, papildus pakalpojumi un izmaiņu realizācija

     

SIA “Lattelecom”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Līdz saistību pilnīgai izpildei

Par pasta pakalpojumiem

     

VAS “Latvijas Pasts”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.04.2016. - 31.12.2016.

Par biroja tehniskās apkopes nodrošināšanu

     

SIA “CRC”

297.40 EUR

01.03.2016. – 31.12.2016.

Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru

     

AS “Kredītinformācijas Birojs”

 

Uz nenoteiktu

laiku

Par informācijas publicēšanu

     

SIA „Lattelecom BPO”

163.00 EUR

04.03.2016. – 03.03.2017.

Par pasta pakalpojumiem

UGFA 2015/5/B

   

VAS “Latvijas Pasts”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2016. – 31.12.2016.

Par datorprogrammas “Uzturlīdzekļu garantiju fonda uzskaites sistēma” pavadīšanu

     

Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūts

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2015.– 31.12.2016.

Par tulkošanas darbu veikšanu

     

SIA “Linearis”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2016. - 31.12.2016.

Par telpu uzkopšanu

UGFA 2015/4

   

SIA “Tīrības centrs”

3437.28

01.01.2016. - 31.12.2016.

Par veselības apdrošināšanu

UGFA 2015/3

   

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

8880.00 EUR

23.11.2015. - 22.11.2017.

Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra papildinājumu izstrādi

UGFA 2015/2

   

SIA “ABC software”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

05.11.2015. - 04.11.2018.

Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas interneta mājaslapas www.ugf.gov.lv satura vadības sistēmas uzlabošanu

     

SIA “Mediaparks”

3720.00 EUR

05.09.2015. – 21.12.2015.

Par datu nodošanu

     

SIA “Lursoft IT”

 

Saskaņā ar           līguma          noteikumiem

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana

     

VAS “Tiesu namu aģentūra”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.10.2015.- 30.09.2020.

Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru

     

Valsts ieņēmumu dienests

 

Uz nenoteiktu     

laiku

Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā

     

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde

 

Uz nenoteiktu

laiku

Par informācijas sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru

     

Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu komisija

 

Uz nenoteiktu

laiku

Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra uzlabojumu veikšana

UGFA 2015/1

   

SIA "ABC Software"

28 875.00

31.05.2015.

Par informācijas publicēšanu

     

SIA „Lattelecom BPO”

163.00 EUR

04.03.2015. - 03.03.2016.

Par servera piegādi

UGFA 2014/3

   

SIA „IPRO”

7291.04

Saskaņā ar

līguma

noteikumiem

Par biroja tehnikas apkopes nodrošināšanu

     

SIA „CRC”

297.40 EUR

01.01.2015. - 31.12.2015.

Par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu

     

SIA „BCS”

3983.04 EUR

01.01.2015. - 31.12.2015.

Par datu apmaiņas risinājuma izveidi starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru Valsts ieņēmumu dienestu izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotājā izmitinātu Valsts ieņēmumu dienesta integrācijas servisu

UGFA 2014/2

   

SIA „ABC software”

9450.00 EUR

15.10.2014. - 20.12.2014.

Par veselības apdrošināšanu

UGFA 2014/1

   

SE „BTA Insurance Company”

5102.88 EUR

01.10.2014. - 30.09.2015.

Par veselības apdrošināšanu

     

SIA Dzīvības Apdrošināšanas Brokeri

 

Saskaņā ar

līguma noteikumiem

Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra datu izplatīšanas tīkla saskarnes izveidi informācijas nodošanai uz Valsts ieņēmumu dienestu

     

SIA „ABC software”

3305.79 EUR

30.05.2014. - 30.06.2014.

Par darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanu

     

SIA „FN-Serviss”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

17.03.2014. - 31.12.2014.

Par informācijas publicēšanu

     

SIA „Lattelecom BPO”

162.21 EUR

04.03.2014. - 03.03.2015.

Par biroja tehnikas apkopes nodrošināšanu

     

SIA „CRC”

326.00 EUR

01.03.2014. - 31.12.2014.

Par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu

     

SIA „BCS”

3158.76 EUR

01.01.2014. - 31.12.2014.

Par kondicionieru sistēmas uzstādīšanu

     

SIA „Commodus”

2306.61 LVL

18.10.2013.- 01.11.2013.

Par atskaišu sniegšanu

     

Lattelecom, SIA

Saskaņā ar līgumu, mēneša maksa 10.00 LVL

Uz nenoteiktu laiku

Par veselības apdrošināšanas polisēm

     

AS „Seesam Insurance”

2322.00 LVL

04.07.2013. - 03.07.2014.

Par aplokšņu piegādi

     

SIA „Hermess”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu

     

VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs”

83.49 LVL

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par vēstuļu komplektēšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu

     

SIA „Posttech”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

16.04.2013. - 31.12.2013.

Par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu

     

VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par atskaišu sniegšanu

     

Lattelecom, SIA

Saskaņā ar līgumu, mēneša maksa 10.00 LVL

Uz nenoteiktu laiku

Par biroja tehnikas apkopes nodrošināšanu

     

SIA „CRC”

300.08 LVL

01.02.2013. - 31.12.2013.

Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda uzskaites sistēmas datorprogrammas pavadīšanu

     

Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūts

Saskaņā ar līguma noteikumiem

01.01.2013. - 31.12.2015.

Par informācijas saņemšanu no datu bāzes

     

AS „Exigen Services Latvia”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Saskaņā ar līguma noteikumiem

Par remontdarbu veikšanu

     

SIA „Vestabalt”

Saskaņā ar līguma noteikumiem

18.12.2012. - 31.12.2017.

Par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana

     

SIA „BCS”

2323.20 LVL

01.01.2013.- 31.12.2013.

Par datortehnikas piegādes nodrošināšnu

     

SIA „ATEA”

2638.57 LVL

30.11.2012.

Par klienta portfeļa izmantošanu

     

SIA „Lursoft IT”

Saskaņā ar līgumu abonenta maksa

Uz nenoteiktu laiku

Telpu noma

     

SIA „Vestabalt”

Saskaņā ar līgumu, mēneša maksa 1399.65 LVL

24.10.2012.- 31.12.2017.

Par datu monitoringu sistēmas uzturēšanu

     

SIA „Lursoft IT”

Saskaņā ar līgumu, mēneša maksa 280.00 LVL

12.06.2012. - 31.12.2012.

Par Lursoft datu bāzu internetā izmantošanu

     

SIA „Lursoft IT”

Saskaņā ar līgumu abonenta maksa

05.07.2012. - 31.12.2012.

Par tiesu informatīvās sistēmas programmatūras papildinājumu izstrādi un ieviešanu

     

SIA „Lursoft IT”

2340.00 LVL

12.06.2012. - 05.07.2012.

Par automatizētās lietvedības sistēmas papildinājumu izstrādi un ievietošanu

     

SIA „Datorika”

2970.00 LVL

12.06.2012. - 20.07.2012.

Par izmaksu efektivitātes analīzes viekšanu

     

Edgars Pudzis

236.41

16.04.2012. - 19.04.2012.

Par Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un ieviešanu

UGFA 2012/2

   

SIA Sistēmu servisa centrs „Latvian Intelligent Systems Ltd”

19802.67

16.04.2012. - 30.06.2012.

Par Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas papildinājumu izstrādi un ieviešanu

UGFA 2012/3

   

SIA „FMS”

19340.63

16.04.2012. - 30.06.2012.

Par traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas papildinājumu izstrādi un ieviešanu

UGFA 2012/1

   

SIA „Informatīvo tehnoloģiju centrs”

16446.12 LVL

16.04.2012. - 30.06.2012.

Par valsts sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un ieviešanu

UGFA 2012/4

   

SIA „Datakom”

19952.00 LVL

16.04.2012. - 30.06.2012.

Par darba aizsardzības ārpakalpojumiem

     

KOMIN SIA

300.00 LVL

06.02.2012. - 31.12.2012.

Par biroja tehnikas apkopi

     

SIA „CRC”

268.40 LVL

01.01.2012. - 31.12.2012.

Par tiesu informatīvās sistēmas programmatūras papildinājumu izstrādi un ieviešanu

UGFA 2011/1

   

Lursoft IT, SIA

19990.00 LVL

22.12.2011.- 31.05.2012.

Telpu uzkopšana

     

BCS, SIA

960.00 LVL

01.01.2012. - 31.12.2012

Tulkošanas pakalpojumi

     

Ability Words, SIA

Saskaņā ar līgume pēc rakstu zīmēm ar atstarpēm

Uz nenoteiktu laiku

Datu aizsardzības pakalpojumi

     

KOMIN, SIA

450.00 LVL

19.09.2011. - 31.12.2011

IT infrastruktūras uzturēšana

     

Tiesu namu aģentūra, VAS

587,17 LVL (mēnesī)

30.09.2010. -29.09.2015.

IT projektu darbu izstrāde

     

Tiesu namu aģentūra, VAS

2781.00 LVL

01.09.2010.- 30.11.2010.

Par Lursoft datu bāzu internetā izmantošanu

     

Lursoft IT, SIA

644.67 LVL

01.08.2010.- 31.08.2011.

Kancelejas preču piegāde

UGFA 2010/1

08.01.2010.

25.01.2010.

Hermess, SIA

2272.90 LVL

22.03.2010.- 31.12.2010.

Informācijas ievietošana 1188 katalogā internetā

     

Interinfo Latvijā, SIA

120.00 LVL

10.02.2010.- 03.03.2011.

Interneta mājas lapas uzturēšana

     

Mediaparks, SIA

197.28 LVL

04.01.2010.- 31.12.2010.

Darba aizsardzības pakalpojumi

     

Media Control, SIA

239.00 LVL

30.12.2009.- 31.12.2010.

Telpu uzkopšana

     

LI Nami, SIA

2 999.00 LVL

30.12.2009.- 31.12.2010.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

UGFA2009/3

06.07.2009.

07.09.2009.

Personu grupa ABC Software, SIA; FMS, SIA; Exigen Services Latvia, AS

254 110.00 LVL

28.09.2009.- 31.03.2011.

Projekta vadības nodrošināšana

UGFA2009/1

27.02.2009.

08.04.2009.

check-IT, SIA

36 960.00 LVL

22.05.2009.- 21.05.2011.

Lietvedības datorprogrammas pavadīšana

 

24.04.2009.

30.04.2009.

Datorika, SIA

3840.00 LVL*

30.04.2009.- 31.12.2010

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana

     

Latvijas Pasts, VAS

152.55 LVL

08.04.2009.- 10.05.2011.

Pasta pakalpojumu sniegšana

     

Latvijas Pasts, VAS

Saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem

13.01.2009.-

E-pastu uzturēšana

     

Lattelecom Technology, SIA

240.00 LVL

01.01.2009.-

Datorprogrammas pavadīšana

 

25.11.2008.

01.12.2008.

LU Matemātikas un Informātikas institūts

6000.00 LVL*

07.01.2008.- 31.12.2010.

Atskaišu sniegšana par ienākošajiem zvaniem

     

Lattelecom, SIA

332.80 LVL

15.12.2008.-

Vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskā apkope

     

Post Technologies Latvia, SIA

238.80 LVL

28.01.2008.-

Paklāju noma un servisa pakalpojums

     

Emblēmu paklāju serviss, AS

220.00 LVL

10.12.2007.-

Interneta pakalpojumu sniegšana

 

23.11.2007.

28.11.2007.

IZZI, SIA

1200.00 LVL*

04.12.2007.- 31.12.2010.

Mobilo sakaru pakalpojumi

     

Latvijas Mobilais Telefons, SIA

396.00 LVL

03.09.2007.-

Serveru noma un izvietošana

 

21.08.2007.

27.08.2007.

Digitālās ekonomikas attīstības centrs, SIA

3090.00 LVL*

08.09.2007.- 31.08.2011.

Ūdens piegāde un iekārtu noma

     

Venden, SIA

max 999.00 LVL

09.07.2007.-

Datu monitoringa sistēmas izveidošana un uzturēšana

 

14.05.2007.

19.05.2007.

Lursoft, SIA

3510.00 LVL*

28.05.2007.- 28.05.2012.

Kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana un apkope

 

14.05.2007.

19.05.2007.

Rikon, SIA

445.00 LVL*

22.05.2007.- 22.05.2012.

Elektronisko sakaru pakalpojumi

     

Lattelecom, SIA

Saskaņā ar tarifiem

18.04.2005.-

Normatīvo aktu informācijas sistēmas izmantošana

     

Komerccentrs DATI grupa, SIA

384.00 LVL

01.02.2005.-

Telpu noma

BĢLM-2004 /38k

29.10.2004.

27.12.2004.

Vestabalt, SIA

12461.00 LVL*

13.01.2005.- 31.12.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 19.03.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks