Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Kā veidlapu atrast un aizpildīt (aizpildītas veidlapas paraugs)?

1) atveriet Eiropas tiesiskās sadarbības atlanta civillietās interneta vietni: (https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations_forms-274-lv.do);

2) kreisajā pusē izvēlieties sadaļu Ģimenes tiesības / Uzturēšanās saistības (Regula 4/2009);

3) kreisajā pusē izvēlieties Veidlapas (1-9);

4) kā valsti izvēlieties attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti;

5) izvēlieties Pieteikuma veidlapa nolūkā panākt nolēmuma atzīšanu, pasludināt izpildāmību vai panākt tā izpildi uzturēšanas saistību lietā;

6) aizpildiet veidlapu, norādot informāciju valodā, kādu pieļauj attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts;

7) pēc veidlapas aizpildīšanas nospiediet pogu lapas apakšējā kreisajā stūrī. Pirms tam pārliecinieties, ka izvēlnē virs minētās pogas automātiski ir izvēlēta atbilstošā valoda. Pēc pogas nospiešanas programma izveidos dokumentu, kurā veidlapas pamatteksts tiks automātiski pārveidots nepieciešamajā valodā;

8) izdrukājiet un parakstiet minēto dokumentu.

A daļa (punkti 1-5)

Lūdzu, atstājiet šo daļu tukšu. Šo daļu aizpildīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija), kad tā saņems Jūsu pieteikumu

B daļa (punkti 6-12)

B daļas 6.punkts:

Šajā punktā Jums ir jānorāda pieteikuma pamatojums un mērķis.

Ja Jūs vērsāties Latvijas tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu pirms 2011.gada 18.jūnija, Jums jāatzīmē punkti: 6.1., 6.1.1. un 6.2.

Ja Jūs vērsāties Latvijas tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu pēc 2011.gada 18.jūnija, Jums jāatzīmē tikai punkts 6.2.

Ja Jūs neesat pārliecināts, kurš punkts jāatzīmē, tad vaicājiet Fonda administrācijas darbiniekiem.

B daļas 7.punkts:

Lūdzu, sniedziet informāciju par nolēmumu/spriedumu, kuru vēlaties atzīt, pasludināt izpildāmību vai izpildīt. ATCERIETIES, ka Jums jāpievieno šī nolēmuma/sprieduma noraksta oriģināls latviešu valodā ar atzīmi par tā spēkā stāšanos. Ja Jums nolēmuma/sprieduma noraksta nav, tas Jums jālūdz to izsniegt tiesai, kura šo nolēmumu/spriedumu pieņēma.

B daļas 8.punkts:

Punktā 8.1. norādiet informāciju tikai par sevi: savu uzvārdu, vārdu (aiz tā iekavās arī uzvārdu un vārdu bez līdzskaņiem un garumzīmēm), kontaktinformāciju (pasta adresi, telefona numuru ar starptautisko kodu, elektroniskā pasta adresi), dzimšanas datumu un vietu. Savu personīgo adresi varat nenorādīt un norādīt citu adresi, ja uzskatāt, ka Jūsu adresei jāpaliek konfidenciālai, jo pastāv risks, ka atbildētājs/parādnieks varētu pielietot vardarbību.

ATCERIETIES, ka uzvārds un vārds ir jānorāda tieši tāds, kāds tas ir pasē un nolēmumā/spriedumā. Mēģinājums to tulkot, piemēram, nenorādot galotni, aizstājot „š” ar „sh” vai veicot citas izmaiņas, var tikai radīt pārpratumus un traucēt pieteikuma apstrādāšanai.

Ja Jūs tiesvedības laikā iepriekš esat saņēmis/usi juridisko palīdzību, ko apliecina Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums, tad punktā 8.1.9.1. atzīmējiet „Jā”.

Punktā 8.1.9.2. atzīmējiet „Jā”, jo Latvijā prasītāji uzturlīdzekļu lietās ir atbrīvoti no tiesas izdevumu apmaksas.

Punkts 8.2. ir jāatstāj tukšs. To aizpilda gadījumā, ja pieteikumu sagatavo iestāde, piemēram, Fonda administrācija.

B daļas 9. un 10.punkts

Šajos punktos norādiet informāciju par atbildētāju/parādnieku. Šī daļa ir ļoti svarīga, lai noteiktu personas atrašanās vietu. Tādēļ norādiet visu Jums zināmo informāciju.

ATCERIETIES, ka uzvārds un vārds ir jānorāda tieši tāds, kāds tas ir pasē un nolēmumā/spriedumā. Mēģinājums to tulkot, piemēram, nenorādot galotni, aizstājot „š” ar „sh” vai veicot citas izmaiņas, var tikai radīt pārpratumus un traucēt atbildētāja/parādnieka atrašanai un pieteikuma apstrādāšanai.

B daļas 11.punkts

Šajā punktā norādiet informāciju (uzvārds, vārds, dzimšanas datums un vieta, u.c.) par katru personu/bērnu, kuram pienākas uzturlīdzekļi. Veidlapa ir paredzēta informācijas norādīšanai par vismaz 3 personām/bērniem. Ja nolēmumā/spriedumā ir noteikts, ka uzturlīdzekļi pienākas vairāk nekā 3 personām/bērniem, tad, lūdzu, pievienojiet pieteikumam atsevišķu lapu ar informāciju par šīm personām/bērniem.

Ja Jums kā pieteicējam pienākas uzturlīdzekļi (piemēram, uzturlīdzekļus pieprasa pats bērns pēc pilngadības sasniegšanas), tad atzīmējiet punktu 11.1. vai 11.2.

B daļas 12.punkts

Šajā punktā norādiet informāciju par parādnieku. Tā ir persona, kurai ar nolēmumu/spriedumu ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus. Norādāt par šo personu visu Jums zināmo informāciju.

B daļas 13.punkts

Norādiet, kā vēlaties saņemt uzturlīdzekļus – uz Jūsu bankas kontu vai ar izrakstītu čeku.

B daļas parakstīšana

ATCERIES, kad veidlapa ir aizpildīta, tā ir jāparaksta un jānorāda parakstīšanas datums!

Veidlapa un tai pievienotie dokumenti ir jānosūta Fonda administrācijai:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža iela 15 (2.stāvs)

Rīga, LV – 1010

 

Situācijas apraksts un aizpildītas veidlapas paraugs

Lūdzam iepazīties ar aizpildītas veidlapas paraugu (skatīt zemāk):

Situācijas apraksts (2012.gada 26.janvārī): iesniedzējai Aigai Bērziņai ir 2 nepilngadīgi bērni (Inga Bērziņa un Nauris Bērziņš). Viņa ar bērniem dzīvo Latvijā, bet viņas bijušais vīrs un bērnu tēvs Alvis Bērziņš šobrīd dzīvo un pelna iztiku Apvienotajā Karalistē. Alvis Bērziņš nemaksā uzturlīdzekļus par viņa un Aigas Bērziņas kopīgajiem bērniem, lai gan to paredz Latvijas tiesas (Rīgas rajona tiesas) spriedums Nr.C1234567. Latvijas tiesā prasības pieteikums tika iesniegts pirms 18/06/2011 (ja Latvijas tiesā prasības pieteikums būtu iesniegts pēc 18/06/2011 atšķirtos 5.2.1.14. punkta aizpildīšana). Aiga Bērziņa vēlas, lai spriedums tiktu atzīts Apvienotajā Karalistē.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 13.08.2020
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks