Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009

Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 ( 2008. gada 18. decembris ) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās -
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009R0004

2008.gada 18.decembrī Eiropas Savienības Padome pieņēma Regulu (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi, un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk –Regula). Latvijā šo Regulu piemēro no 2011.gada 18.jūnija.

Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 ( 2008. gada 18. decembris ) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, skatīties pievienotajā linkā : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009R0004

Saskaņā ar Regulu, pieteicējam ir atvieglota procedūra ES dalībvalstī pieņemta tiesas nolēmuma atzīšanai un izpildei citā ES dalībvalstī. Iespēja noskaidrot, vai parādniekam ir legāli ienākumi, vai īpašumi ārzemēs uz kuriem vērst uzturlīdzekļu piedziņu. Prasīt ES dalībvalstī pieņemt tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja tāda nav, kā arī prasīt grozīt jau esošu spriedumu citā ES dalībvalstī.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 4.panta otro daļu, Regulas noteiktos centrālās iestādes pienākumus Latvijā veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk- fonda administrācija).

Konsultācijas sniedz fonda administrācijā, Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010, 3.stāvā, tālrunis konsultācijām: +37167830626

Apmeklētāju pieņemšanas laiki pārrobežu jautājumos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, no plkst. 8.30-16.00, iepriekš piesakoties.

Atbildes uz jautājumiem un detalizētāku izklāstu par procedūru Jūs atradīsiet mājaslapas sadaļā- Starptautiskā sadarbība: „Jautājumi un atbildes

Padomes Regulas (EK) Nr.4/2009 veidlapas pdf.formātā skatīt sadaļā : "Padomes Regulas veidlapas pdf.formātā".

Padomes Regulas (EK) Nr.4/2009 veidlapas Word formātā skatīt sadaļā : "Padomes Regulas veidlapas Word formātā".

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 17.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks