Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Meklēšana

Personai NAV tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu

No 01.04.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda var saņemt administratīvā procesa ietvaros, ja starp vecākiem nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.

 

Persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

Ja persona vēlēsies saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteicis Ministru kabinets vai ja starp vecākiem pastāvēs strīds par bērna aprūpi vai uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, personai tāpat būs jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu un secīgi pie zvērināta tiesu izpildītāja.

 

Persona vēršas tiesā (pēc savas dzīvesvietas) ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu - https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.

No tiesas saņemto izpildu rakstu iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam (turpmāk – ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

ZTI adresi persona var uzzināt interneta mājaslapā http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni 67290005.

Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 14.06.2021
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks