Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Vakances

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietu (amata saime 21, līmenis III A)

 

Saskaņā ar jauno Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu, kas paredz izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija papildu funkciju  nodrošināšanai izsludina konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietu.

 

Prasības:

- Augstākā juridiskā izglītība (otrā līmeņa), jurista kvalifikācija;

- Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- Amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa;

- Angļu valodas zināšanas – runāšana, rakstīšana, lasīšana;

- Pieredze normatīvo aktu izstrādē;

- Zināšanas par administratīvo procesu iestādē;

- Zināšanas starptautiskajās tiesībās;

- Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;

- Zināšanas lietvedībā;

- Prasmes darbā ar datoru (MS Office);

- Spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

- Labas saskarsmes un analītiskās prasmes.

 

Galvenie darba pienākumi:

- Gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās;

- Gatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos;

- Mutvārdu un rakstveida komunikācija uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām un juridiskām personām (zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām u.c.);

- Izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās nosūtīšanai centrālai iestādei saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 vai Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvenciju;

- Mutvārdu un rakstveida komunikācija angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām, centrālajām iestādēm u.c. kompetentām iestādēm.

 

Piedāvājam:

- Mēnešalgu 1.kategorija: EUR 835.00, 2.kategorija: EUR 1015.00, 3.kategorijaEUR 1190.00 (bruto alga);

- Atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;

- Iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē.

 

Mēs gaidām Jūsu:

 - Motivācijas vēstuli;

 - CV (profesionālās pieredzes aprakstu);

 - Augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 23.oktobrim personīgi vai nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: pasts@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālr. 67830626.

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 18.10.2017
mediaparks